Puan Ver:
Açıklama : Ya Rabbi, ya Rabbi, Sen Rabb'sın, Sen İlah'sın, Sen verensin, biz kuluz! Kapına gelmişiz, kapından medet arayanlardanız. Bugün Rebiülevvel ayı, bugün Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) Dünyaya geldiği gün.

Nebi aleyhissalatu vesselama gönderdiğin Kur'an Vahiy hürmetine, Sevgili Peygamberinin namazlar hürmetine, alnını koyduğu secdeler hürmetine, etrafında döndüğü Kabe-i Muazzama hürmetine, içtiği mai Zemzem hürmetine, beraber yöneldiği Makam-ı İbrahim'deki makam hürmetine; Ya Rabbi, günahlarından pişman olmuş, günahlarına isyan etmiş, günahlarından nedamet etmiş, pişmanlık duymuş, bana yakışmazdı bu günahlar keşke yapmasaydım. Ben şimdi pişmanım diyerek kapına gelmiş olan iflas etmiş bir insan gibi kapına gelmişiz. Sen İlah'sın, Sen Rab'sın, Sen ALLAH'sın, Sen Vahid olansın, Sen Ahad olansın, Sen Samed olansın, ama Gafur olansın, Rahim olansın ama Kahhar olansın da kahrından Rahmetine sığınmışız. Azabından affına sığınmışız, kıyamet aleminin, mahşer aleminin kötü halinden senin affına sığınmış, kapına gelmişiz, kapından bizi boş çevirme ya Rabbi...

Ya Rabbi! Kul ister, Rabb yaratır. Biz isteriz Sen lutfedersin. Sen nasip edersin. Kapına gelmiş bütün günahlarımıza rağmen, bütün isyanımıza rağmen, bütün hatamıza rağmen kapına gelmişiz, Ya kimin kapısına gitseydik, kime sığınsaydık sende başka sığınılacak, senden başka gidilecek sahip yokki!

Senden firar etmiş olanlar günahlarından dolayı utanarak, senden firar etmiş olanlar kapına gelmiş, kapının rahmet tokmağını çalıyoruz, sen bizi zelil etme Ya Rabbi...


Bizi günahlarımızla baş başa bırakma Ya Rabbi. Bizi nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Bir göz açıp kapatıncaya kadar bile bizi nefsimizin kötü halleriyle baş başa bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, kulun ve Peygamberin Hz. Musa gibi yalvarıyoruz. Ya Rabbi, Eyyup Peygamberin kullandığı ve sana yalvardığı isimler hakkı için sana yalvarıyoruz. Ya Rab, Hud Peygamber Aleyhisselam'ın yalvardığı isimler hatrına sana yalvarıyoruz. O isimlerin hürmetine bizleri affet ya Rabbi.

Ya Rabbi denilir ki; Hz. Mikail'in kanatlarında senin isimlerin yazılıymış, Hz. İsrafil'in kanatlarında senin isimlerin yazılıymış, Peygamberlere inen Hz. Cebrail'in kanatlarında senin isimlerin yazılıymış Ya Rabbi. Belki biz o isimlerin hakkını veremiyoruz, belki biz bu isimlerin farkında bile değiliz, belki o isimler bize bildirdiğin 99 ismin dışında isimlerdir. Bilip bilmediğimiz, tekrar edip edemediğimiz bütün güzel isimlerin hürmetine kapına gelmiş olanları bugün günahlarından azad eyle ya Rabbi. Günahlarından uzak eyle ya Rabbi. Tövbelerini kabul eyle ya Rabbi. Bu gecenin sabahında günahları yere dökülmüş, affedilmiş olanların zümresine yazılmış, amel defterlerine ben bu kulu affetim diye yazılmış olanlardan eyle bizi ya Rabbi...

Ya Rabbi, bazen namaz kıldık bazen terk ettik. Belki içimizde bazen içki içen vardı sonra tövbe etti. Daha büyük günahlar işleyenler vardı sonra nedamet etti. Kul günah işler, Rabb affeder! Kul isyan eder, Rabb kapıyı açık tutar! Kul kıymet bilmez, ALLAH affeder! Kul budur Ya Rabbi! Sen Rabblığına yakışanı yapıyorsun, affediyorsun. Kul ise kapına gelmiş yalvarıyor, bizi ümitsiz bırakma ya Rabbi... Sen kapıyı kapatırsan kime gideceğiz, kimin kapısında yalvaracağız, gidilecek kapı yok ki. Sığınılacak merkez yok ki. Bütün kapılar kapalıdır senin kapın dışında. Çünkü Sen, Dünyanın ötesininde evvelininde ahirininde, mahşerinde ötesinide, cennetinde cehenneminde, mikailinde azrailinde, ötelerinin de Rabbi olan ALLAH'sın. Sen 1 olansın, ahad olansın. Senin uhudiyyetine sığındık, senin birliğine sığındık, bizi zelil etme ya Rabbi.

Ya Rabbi, Hz. Asiye'nin söylediği, o şerefli kadının şu kadınları hatırladığımız şu günde Hz. Asiye'nin söyleyip Cennete girdiği ismin hürmetine; Hz. Hızır'ı denizde yürüten ismin hürmetine, kapına gelmişiz, bizleri boş çevirme Ya Rabbi.

 
İlahi ya Rabbi, ibadetlerimde eksik vardır, ibadetlerimizde hatalar vardır. Kusurlarımız çoktur belki ama hani Senin salih kulların vardı, hani Senin sadık kulların vardı, hani Senin Peygamberin 'Siz ancak mazlumların hürmetine, çocukların hürmetine affedilirsiniz' demişti. İşte içimizdeki mazlumların, içimzdeki çocukların, günahsızların hürmetine bizleri de Affeyle ya Rabbi.

ALLAH Nebisi bir gün öyle buyurmuştu: 'ALLAH eğer kılı kırk yararsa mahşerde hiç kimse cenneti hakedemez.' Sahabe o an korkacak ve diyecektir ki: Ya ResulAllah siz de mi Cenneti hak edemezsiniz ? Dönecek ve şöyle buyuracaktı: 'ALLAH'a yemin ederim ki, ALLAH lütfetmezse bende Cenneti hak edemem.' Ya Rabbi, senin Peygamberin bile bunu söylüyorsa bizim halimiz takatimiz yok, ama bir imanımız var ir imanımız var Peygamberine, bir imanımız var Kur'anına; bu iman hürmetine bizlere mafiret eyle ya Rabbi.

Ya Rabbi, şuanda Kabe'de yalvaranlar vardır. Şuanda Kabe'nin kapısına yapışmış olanlar vardır; onların hürmetine bizleri Affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu gece ellerine beraat verilecekler vardır bu kadar ibadetten sonra! Ya Rabbi, sabahleyin beraati verilenlerden eyle bizleri! Ya Rabbi affedilenlerden eyle bizleri! Ya Rabbi okuduğumuz her Kur'an ayeti hürmetine bizlere mağfiret et, bizlere Cennetin kapılarını aç ya Rabbi! Ya Rabbi, Hacerül Esved'e dokunanlar vardır, Kabe'nin köşesindeki siyah taşa, denir ki siyah taşa dokananlar veya selam edenler, mahşerde onunla beraber haşır olunacaklarmış, mahşere onunla beraber gireceklermiş. Ya Rabbi, dokunamamış olsak bile, kalbimizle yüreğimizle Hacerül Esved'e dokunuyoruz! Yüreğiyle dokunanlardan eyle bizleri ya Rabbi!

Ya Rabbi bizleri Muhammed Mustafa'sız (sav) eyleme. Bizleri bereketsiz eyleme. Bizleri zalime ve gaddar olanlara muhtaç etme ya Rabbi. Bizi kendinden başkasına yalvartma ya Rabbi. Senden başkasına secde etmedik, Senden başkasına bu başlarımızı eğmemize müsade buyurma ya Rabbi.

İlahi ya Rabbi, belki tövbe edecek yüzümüz yoktur, belki günahımız fazladır: ama biz kendisine gidilecek bir Rabb olduğunun farkındayız. Belki ibadetimizde, taatımızda, hareketlerimizde riya vardır. Belki görsünler diye yapmak vardır. Belki tekebbür vardır, büyüklenme duygusu vardır zaman zaman ibadetlerimize karışmış olan! İlahi ya Rabbi, bizleri mağfiret et, bizlere rahmet et, kapıları aç bizlere ve bizleri günahlarıyla Cehenneme sürüklenenlerden eyleme ya Rabbi.

Ya Rabbi, biz namaz kılarken Cennet için kılmadık! Günahtan sakınırken Cehenneme düşmeyelim diye sakınmadık. İbadet yaparken Seni arzu ettik. Bana Seni gerek Seni diyenelr gibi olamazsa da onların sözünü taklit ettik en azından. Yüreğimiz onlar gibi büyük olmasa bile, ama Ya Rabbi bize Seni gerek Seni; Sen bizden kendini mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi yere baktığımızda, ya Rabbi göğe baktığımızda, ya Rabbi etrafımıza baktığımızda, Kainatın ihtişamına baktığımızda, Sen ne kadar güzelsin diyoruz, Senin güzelliğine Senin rahmetine sığınmışız, kapına gelmişiz güzelliğinden mahrum etme ya Rabbi. Cennetteki en büyük mükafat ALLAH'ı görmekmiş ya Rabbi kendini orada bizden set ettirme ya Rabbi. Seni görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, içimizde içki içenimiz vardır, zina işleyenimiz vardır, yanlış yapanımız vardır, ama şuanda hepsi ellerini açmış  kapına geldik.Farkındadır günah işlediğinin sen kapıları hiç örtmedin ki, senin kapın hep açık kaldı ki, açık kapıdan girmemize müsade et Ya Rab! Lütfedersen cenneti, Hz. Peygamberin (s.a.v)'in dua ettiği gibi dua ediyoruz: "Firdevsin en büyük makamını nasip et Ya Rabbi!"

Ya Rabbi şu anda Medine'de senin peygamberin yatıyor, toprağın altında. Biz iman ediyoruz ki şu anda biz 'Esselatu Vesselamü Aleyke Ya Resulallah, Esselatü Vesselamü Aleyke Ya Nebi Allah, Esselatü Vesselamü Aleyke Ya Habiballah' Ey Allah'ın sevgilisi, sana salat ve selam sana olsun. Ey Allah'ın nebisi, sana salat ve selam olsun.Ey Allah'ın Resulu, sana salat ve selam olsun dediğimizde sen onu haberdar edersin, O'da bizim salat ve selamımıza karşılık verir. Ya Rabbi Muhammed Mustafa (s.a.v)'in ruhaniyetini, O'nun o asil ve şerefli ruhaniyetini, bu gece ona salat ve selam getirenlerden haberdar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi O'nun o mübarek kabrinde, ravzasında, O'nun yanında bu duaları orda yapmayı nasip et hepimize. O'nun yanında Hz. Ebubekir'in yanında, Hz. Ömer'in yanında, Cennet-ül Baki'de yatan o güzel sahabeler hürmetine bizim günahlarımızı affeyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi şu anda şifa bekleyen hastalar vardır. Tedavi olan hastalar vardır Ya Rabbi! Evlerinde, ümidini yitirmiş olanlar vardır. Doktorların ümit yok dedikleri vardır. Ümit sensin Ya Rabbi!
Şafi olan sensin ya rabbi!


Sen kün dersin, ol dersin oluverir, oldurursun. Kimseyi ümitsiz bırakma Ya Rabbi!
Bütün hastalara, şuan hastane köşelerinde
yatan kardeşlerimize, bilip bilmediğimiz şifabekleyen herkese Şafi isminle tecelli et Ya Rabbi!


Ya Rabbi! Şehitlerimize rahmet eyle. Onların kabirlerini nurla doldur Ya Rabbi! Onların mezarlarını cennet bahçelerinden bir bahçeye çevir. Onları cehennem çukurlarından uzak eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Mahşer aleminde, insanlar kalktıklarında, dirildiklerinde insanların her biri, bir lideri arayacakmış. Dünyada kimi seviyorsa onun peşinde olacakmış. Biz mahşer aleminde bugünü, kandilini kutladığımız Muhammed Mustafa(s.a.v)'yı arayacağız.
Bizim peygamberimiz O. İnsanlığın önderi O. İnsanlığın peygamberi O.
İnsanlığın şefkat muştusu O. Sevgi projesi O. İnsanı kurtaracak, insanda insanlık veren O.

Ya Rabbi! Muhammed Mustafa'yı doğru tanımayı nasip eyle. O'nu doğru okumayı nasip eyle. O'nu doğru şekilde anlamayı nasip eyle. Sadece O'nun adını anarak değil, O'nun gibi yaşamayı, mütevazi yaşamayı nasip eyle. Kötü sözden sakındırt bizi Ya Rabbi! Kötü kalpten uzak tut bizi Ya Rabbi! Kalp kıranlardan değil, kalp kazananlardan eyle Ya Rabbi! Dilimizi kötü sözlerden uzak eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi bugün 8 mart kadınlar günü. Bugünün Mevlit kandiline denk gelmesi, ne kadar güzel bir tevafuk ki biz bugünde bütün mazlum kadınların adına da ellerimizi sana açıyoruz. Zulüm altında kim varsa onların zulümlerden kurtulmalarına vesile kıl Ya Rabbi!
Ya Rabbi bizleri kadın haklarından dolayı sorumlu tutma.

Ya Rabbi! Çünkü dünyanın her tarafında en çok ezilenler onlar oldu. Onlara yapılan zulümlerden dolayı sana yöneliyoruz Ya Rabbi! Bizi sorumlu tutma Ya Rabbi!


İlahi Ya Rabbi!
Dualarımızı Kabe'de kabul edilen dualardan eyle.

Dileklerimizi Kabe'de yapılan dileklerden eyle ve Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetini bütün ölülerimizin ruhaniyetini  onların
duaları ile birleştir Ya Rabbi!
Ya Rabbi ! Senin hürmetine, peygamberin hürmetine ve bütün burda bulunanlar ve şuan da evlerinde amin diyenlerin ölülerini
de bundan haberdar eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi bizleri Fatiha'sız, bereketsiz, rahmetsiz bırakma Ya Rabbi!

Amin Ya Rabbi!

(Bu harika Mevlid Kandili duası için Nihat Hatipoğlu hocamıza teşekkür ederiz, ALLAH razı olsun.)

İzlenme : 23105 | Puan : 3.2
Süre: 14:50 | Tarih : 22.01.2013
Etiketler : mevlid kandili duası nihat hatipoğlu mevlid kandili mevlit kandili duası mevlid kandili duaları mevlid kandili video
URL      :
Yorumlar
Yazan : ravza eren guner |Tarih : 23.01.2013
Allah razı olsun hocam...

Yorum Yaz
Ad Soyad: *
E-Mail Adresiniz: *
Yorumunuz: *
Güvenlik No: *
Facebook Paylas

Benzer Videolar